2013 Η Ώρα του Κώδικα στην Ελλάδα

_Code-hour-final_allΟι Σχολικοί Σύμβουλοι Πληροφορικής με την αιγίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ (182942/Γ2/29-11-2013) διοργανώνουν την «Εβδομάδα Πληροφορικής: Ωρα Κώδικα»   μια εκπαιδευτική εβδομάδα για την Επιστήμη Η/Υ  & Πληροφορικής που διοργανώνουμε 9-15 Δεκεμβρίου 2013 στην Ελλάδα παράλληλα με τη δράση  «Ώρα Κώδικα» διεθνώς.

Πρόταση μας για τις σχολικές δράσεις, κατά την Εβδομάδα Πληροφορικής:

 1. Ανάγνωση, με τη συμφωνία του σχολείου, σε πρωινή συγκέντρωση, σύντομου κειμένου σχετικά με το θέμα προς ενημέρωση των καθηγητών και των μαθητών αλλά των γονιών/κηδεμόνων των μαθητών μας
 2. Συζήτηση σε μάθημά σας Πληροφορικής με τους μαθητές για τον προγραμματισμό, με την παρότρυνση να μεταφέρουν και συζητήσουν το θέμα αυτό στο περιβάλλον τους.
 3. Εκπόνηση δραστηριοτήτων με τους μαθητές κατά τη διάρκεια μιας διδακτικής ώρας μαθήματος Πληροφορικής μέσα στην εβδομάδα, για κάθε τμήμα, που μπορεί να περιλαμβάνουν ανάπτυξη κώδικα, αλλά και επίδειξη, προβολή βίντεο κ.ά.
 4. Ανοικτή εκδήλωση με ομιλίες – επίδειξη δραστηριοτήτων μαθητών για το ευρύ κοινό

Αφίσα σε Α3 [Code-hour-A3-4print-4all] για εκτύπωση (Δημιουργός: Ν. Ευθυμίου, Εκπαιδευτικός ΠΕ19, Γυμνάσιο Λεπενούς)

Αυτή την χρονιά το Code.org υλοποιεί την «Ώρα Κώδικα» στο πλαίσιο των ετήσιων εκδηλώσεων που πραγματοποιούνται στην Εκπαιδευτική εβδομάδα για την επιστήμη των Η/Υ & Πληροφορικής. H δράση αυτή αποσκοπεί στο να παροτρύνει οποιονδήποτε να δει ότι μπορεί να αποκτήσει βασικές γνώσεις γύρω από την επιστήμη της πληροφορικής με το σύνθημα «όλοι μπορούν» και να αναπτύξουν ικανότητες δημιουργικότητας και καινοτομίας.

Στις μέρες μας, είμαστε «περικυκλωμένοι» από την τεχνολογία. Σήμερα όλο και περισσότεροι μαθητές έχουν τα δικά τους έξυπνα τηλέφωνα και tablets αλλά παρόλα αυτά πολύ λίγοι γνωρίζουν πως πραγματικά λειτουργούν αυτές οι συσκευές. Οι απλές επιστημονικές δραστηριότητες με την χρήση υπολογιστών μπορούν να καλλιεργήσουν την δημιουργικότητα και τις ικανότητες  επίλυσης προβλημάτων. Με την πρόωρη απόκτηση υπολογιστικής σκέψης, οι μαθητές μπορούν να θεμελιώσουν την επιτυχία στην μελλοντική επαγγελματική τους διαδρομή.

Τι είναι η «Ώρα Κώδικα»;

Η διοργάνωση γίνεται από το Code.org (αναλυτικές πληροφορίες στο http://csedweek.org/) και απευθύνεται σε κάθε πολίτη με σκοπό να αντιληφθεί ότι μπορεί να αποκτήσει βασικές γνώσεις γύρω από την επιστήμη της πληροφορικής και να αναπτύξει ικανότητες δημιουργικότητας και καινοτομίας.

Η «Ώρα Κώδικα» είναι μια καθοδηγούμενη δραστηριότητα την οποία θα μπορεί να υλοποιήσει κάθε μαθητής/τρια οποιασδήποτε τάξης. Ένα σύνολο από τέτοιες ωριαίες δραστηριότητες θα δημιουργηθούν και θα είναι διαθέσιμες σε μαθητές/τριες και καθηγητές/τριες ώστε να μπορέσουν να τις υλοποιήσουν στη συγκεκριμένη εβδομάδα στο πλαίσιο της διδασκαλίας των μαθημάτων πληροφορικής.

Πρέπει να επισημάνουμε ότι έχει μεταφραστεί ένα σημαντικό μέρος του εκπαιδευτικού υλικού από εθελοντές και στα Ελληνικά. Όποιος συνάδελφος θέλει να βοηθήσει την προσπάθεια μετάφρασης μπορεί:

Υιοθετήστε την δράση στην αίθουσά σας

 • Κάθε εκπαιδευτικός Πληροφορικής: Στόχος είναι η προώθηση της γνώσης σε όσο το δυνατό περισσότερο κόσμο.
 • Δεν απαιτούνται ιδιαίτερες γνώσεις: Όλοι μπορούν να συμμετέχουν. Οι δράσεις θα αφορούν όλες τις ηλικίες ξεκινώντας από την τάξη του Νηπιαγωγείου.
 • Ελάχιστος χρόνος προετοιμασίας: Τα μαθήματα βήμα προς βήμα που διατίθενται μέσω διαδικτύου διευκολύνουν τον καθηγητή στην υλοποίηση της δράσης με ελάχιστη προετοιμασία.
 • Οι υπολογιστές είναι προαιρετικοί: Οι μαθητές/τριες μπορούν να μάθουν τις βασικές έννοιες του προγραμματισμού σε έναν υπολογιστή, σε ένα tablet, ένα έξυπνο κινητό ή και χωρίς καμία από αυτές τις συσκευές (unplugged) .

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους τρόπους εμπλοκής με την συγκεκριμένη δράση, τα δώρα που θα κερδίσουν όσοι ασχοληθούν, προωθητικά βίντεο, υλικό και τους φορείς που συνεργάζονται μπορείτε να βρείτε στο site: http://www.csedweek.org

Αυτό το Δεκέμβριο, δέκα εκατομμύρια μαθητές/ φοιτητές εξερευνούν την Επιστήμης Υπολογιστών & Πληροφορικής και έχουν μια πρώτη – εμπειρία αλγοριθμικής σκέψης – προγραμματισμού Η/Υ, tablet, smartphone, ή ακόμα και χωρίς υπολογιστή (unplugged)

 


Αρχικές Σκέψεις – Προτάσεις για την δράση «Ώρα Κώδικα» στην Ελλάδα

Οργάνωση / Συντονισμός της δράσης: Σχολικοί Σύμβουλοι Πληροφορικής – Τοπικές Οργανωτικές Επιτροπές

Προβολή / Προώθηση της δράσης: Πρόσκληση κοινού στον χώρο τον εκδηλώσεων, Σχολεία και Πανεπιστήμια ανοιχτά στην κοινωνία για την γιορτή της Πληροφορικής με το σύνθημα «Όλοι μπορούν να προγραμματίσουν». Προώθηση με τη δημιουργία ιστότοπου, έντυπου υλικού (αφίσες) και ανταλλαγή εμπειρίας από υλοποίηση δράσεων από μαθητές / φοιτητές.

Συμμετοχή Σχολείων: Παρουσίαση της δράσης με επιλεγμένες δραστηριότητες εκτός από τους Καθηγητές Πληροφορικής και των Καθηγητών/τριών και τους/τις Δασκάλους/ες από τις άλλες τις ειδικότητες οι οποίοι/ες μπορούν με ενθουσιασμό να γίνουν οι καλύτεροι/ες πρεσβευτές της ιδέας αλλά κυρίως με τον τρόπο αυτό να κατανοήσουν τη διαφορά μεταξύ της χρήσης των ΤΠΕ και της επιστήμης της Πληροφορικής καθώς και το πώς αυτή συμβάλει στην ολόπλευρη ανάπτυξη των μαθητών και μελλοντικών πολιτών του φυσικού και ψηφιακού κόσμου όχι μόνο ως καταναλωτές αλλά και ως δημιουργών.

Συμμετοχή Πανεπιστημίων: Παρουσίαση της δράσης στα τμήματα των Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής των ΑΕΙ & ΑΤΕΙ με επιλεγμένες δραστηριότητες (στους Πρόεδρους των τμημάτων και στο διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό), προκειμένου να γνωρίσουν όλοι τους στόχους της δράσεις αυτής. Εάν το επιθυμούν θα μπορούσαν να κάνουν κάτι ανάλογο με τη συμμετοχή φοιτητών στις ομάδες δράσης με την ονομασία «Ώρα Κώδικα» και οργάνωση δραστηριοτήτων και σε χώρους των Πανεπιστημίου & ΑΤΕΙ. Θα υπάρχουν πρότυπα παραδείγματα δραστηριοτήτων οι οποίες θα υλοποιηθούν με και χωρίς τη χρήση ηλεκτρονικών συσκευών.

Συμμετοχή Επιχειρήσεων – Εταιριών Πληροφορικής:

Στην δράση μπορούν να εμπλακούν και καινοτόμες εταιρίες πληροφορικής ως χορηγοί και με την παροχή  υλικού για την υλοποίηση των δράσεων. Μπορούν ακόμη να προτείνουν και δράσεις βάση των οδηγιών – κανόνων δεοντολογίας που θα δώσει η οργανωτική επιτροπή.

Βασικός στόχος είναι οι δράσεις να είναι απλές και υλοποιήσιμες σε μικρό χρονικό διάστημα (το πολύ μία ώρα).

Δρ. Σ. Παπαδάκης

Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ19

Περιφερειακή Δ/νση Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας

Advertisements

2 thoughts on “2013 Η Ώρα του Κώδικα στην Ελλάδα

 1. Πολυ καλη και χρησιμη πρωτοβουλια. Με χαρα θα μπορουσα να συνισφερω…

  • Ευχαριστούμε για τα καλά σχόλια.
   Μπορείτενα προτείνετε / επιλέξετε κάποια δραστηριότητα που θεωρείτε ενδιαφέρουσα και εφικτή να γίνει στη βαθμίδα που διδάσκετε.
   Ας έχουμε το σκεπτικό ότι θα παροτρύνουμε τους μαθητές να την κάνουν και με τους γονείς ή φίλους τους μετά και εκτός σχολείου.
   Αν είναι από τις προτεινόμενες στο διεθνές φόρουμε μπορείτε να συνεισφέρετε στη μετάφραση/μεταγλώττιση τους στα Ελληνικά.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s